تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4601
16:09  1397/10/19  

ادامه تعطیلی دولت آمریکا‎

ادامهادامه

در حالی که اصرار ترامپ برای گرفتن بودجه مورد نیاز جهت ساخت دیوار در مرز مکزیک ادامه دارد، تعطیلی بخش هایی از دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط