تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4603
23:51  1397/10/22  

تظاهرات علیه تعطیلی دولت آمریکا‎

تظاهراتتظاهرات

کارمندان فدرالی که تعطیلی دولت آمریکا موجب بیکاری شان شده، خواستار پایان یافتن تعطیلی دولت شدند.


نظر دهید
مطالب مرتبط