تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4605
00:03  1397/10/23  

برف سنگین در آسیا، اروپا و روسیه‎

برفبرف

بارش سنگین برف در اروپا، آسیا و خاورمیانه بسیاری از کشورها را سفید پوش کرده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط