تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4612
16:39  1397/10/26  

سیل در کمپ آوارگان سوری در لبنان‎

سیلسیل

زمستان سخت و بارندگی های متوالی کمپ های آوارگان سوری در لبنان را تخریب کرده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط