تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4614
16:53  1397/10/27  

هجوم ریزگردها به قاهره‎

هجومهجوم

هجوم ریزگردها و وقوع طوفان شن آسمان قاهره را تیره کرد.

نظر دهید
مطالب مرتبط