تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4616
18:19  1397/10/29  

دایره یخی روی رودخانه ای در آمریکا

دایرهدایره

تشکیل یک دایره شناور یخی بر روی رودخانه ای در آمریکا توجه ساکنین شهر وستیروک را به خود جلب کرده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط