تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4617
18:29  1397/10/29  

کارمندان دولت آمریکا در صف دریافت کمک های خیریه

کارمندانکارمندان

ادامه تعطیلی دولت آمریکا موجب شده تا کارمندان فدرال برای تامین مایحتاج اولیه خود در مقابل موسسات خیریه صف بکشند.


نظر دهید
مطالب مرتبط