تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4623
13:51  1397/11/02  

ابرماه خونین در نقاط مختلف جهان‎

ابرماهابرماه

در این گزارش نگاهی داریم به پدیده نجومی ابرماه خونین در نقاط مختلف جهان.
نظر دهید
مطالب مرتبط