تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4624
17:56  1397/11/04  

زندگی آوارگان سوری در لبنان‎

زندگیزندگی

هزاران خانواده مهاجر سوری از ترس داعش مجبور شده اند به لبنان مهاجرت کنند و در کمپ های واقع در این کشور زندگی را با مشقت و دشواری فراوان سپری کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط