تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4626
18:30  1397/11/04  

جنگ افغانستان؛ طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا‎

جنگجنگ

تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده است، ۱۷ سال است که ادامه دارد و به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا تبدیل شده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط