تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4627
18:37  1397/11/04  

فرار از گدازه های آتشفشانی‎

فرارفرار

ساکنان جزیره امباپه در کشور وانواتو، ماه هاست که به دلیل ترس از فوران آتشفشان خانه و کاشانه خود را رها کرده و در کمپ های موقتی زندگی می کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط