تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4631
23:01  1397/11/08  

شکستن سد در برزیل‎

شکستنشکستن

فرو ریختن سدی در محوطه یک معدن آهن در برزیل سیلی از گل و لای به راه انداخت و موجب ناپدید شدن صدها تن شده است.

بر اثر شکستن یک سد در برزیل دست کم ۹ نفر کشته و ۳۰۰ تن ناپدید شده اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط