تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4632
23:08  1397/11/08  

ادامه اعتراضات در فرانسه‎

ادامهادامه

اعتراضات در فرانسه نسبت به سیاست های اقتصادی دولت این کشور در خیابان های پاریس ادامه دارد.

نظر دهید
مطالب مرتبط