تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4636
18:24  1397/11/11  

موج گرما در استرالیا‎

موجموج

موج بی سابقه گرما در استرالیا موجب بروز آتش سوزی در جنگل ها و مراتع شده است و مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط