تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4647
17:34  1397/11/17  

جشن سال نوی چینی‎

جشنجشن

مردم در کشورهای شرق آسیا فرا رسیدن سال نوی چینی را جشن گرفتند.

نظر دهید
مطالب مرتبط