تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
517
  
بده بستان صدای آمریکا و بی بی سی برای حفظ قدرت
   

در حال بارگزاری...

بده بستان صدای آمریکا و بی بی سی برای حفظ قدرت

17:59  1394/10/11  

صدای آمریکا و بی بی سی گزارش هایی در حمایت از حامیان مالی همدیگر پخش می کنند، اما چرا؟

نظر دهید
مطالب مرتبط