تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5608
20:22  1397/11/18  

فروریختن ساختمان در استانبول‎

فروریختنفروریختن

ریزش یک ساختمان ۸ طبقه در استانبول حداقل ۲ کشته بر جای گذاشت.


نظر دهید
مطالب مرتبط