تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5609
20:29  1397/11/18  

مبارزه ارتش مکزیک با کاشت خشخاش‎

مبارزهمبارزه

ارتش مکزیک برای مقابله با مزارع رو به گسترش کشت خشخاش وارد عمل شده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط