تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5613
17:16  1397/11/23  

تظاهرات در هائیتی‎

تظاهراتتظاهرات

تظاهر کنندگان ضد دولتی در هائیتی با نیروهای پلیس این کشور درگیر شدند.
نظر دهید
مطالب مرتبط