تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5614
17:24  1397/11/23  

مشکل آب آلوده در عراق‎

مشکلمشکل

در طی ماه های اخیر حدود ۱۱۸ هزار شهروند عراقی به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی آب روانه بیمارستان شده اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط