تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5618
17:00  1397/11/28  

پایان دوران غول پیکرترین هواپیمای جهان‎

پایانپایان

شرکت ایرباس تصمیم گرفته پس از 12 سال به دلیل افت تقاضا خط تولید غول پیکرترین هواپیمای جهان را تعطیل کند.


نظر دهید
مطالب مرتبط