تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5624
20:01  1397/11/29  

خشکسالی در استرالیا

خشکسالیخشکسالی

در این گزارش نگاهی داریم به تاثیر خشکسالی شدید بر بخش هایی از کشور استرالیا.


نظر دهید
مطالب مرتبط