تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5630
17:07  1397/12/01  

قرص ماه در نقاط مختلف جهان‎

قرصقرص

همزمان با چهاردهمین شب از ماه قمری قرص ماه در کشورهای مختلف جهان کامل شد و زیبایی خاصی به آسمان شب بخشید.


نظر دهید
مطالب مرتبط