تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5631
17:13  1397/12/01  

آموزش نظامیان ژاپنی در آمریکا‎

آموزشآموزش

نظامیان ژاپنی در کمپ پندلتون کالیفرنیا توسط تفنگداران آمریکایی آموزش می بینند.


نظر دهید
مطالب مرتبط