تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5636
17:06  1397/12/05  

ادامه شنبه های اعتراضی در فرانسه‎

ادامهادامه

اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه برای پانزدهمین شنبه متوالی ادامه یافت.


نظر دهید
مطالب مرتبط