تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5639
17:27  1397/12/05  

هنر ساعت‌ سازی‎

هنرهنر

در این گزارش سری می‌زنیم به یک کارگاه ساعت‌ سازی خانوادگی در قلب محله جواهرسازی شهر بیرمنگام انگلیس.


نظر دهید
مطالب مرتبط