تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5640
18:59  1397/12/07  

تصاویر رنگی از جنگ جهانی دوم‎

تصاویرتصاویر

در این گزارش نگاهی داریم به عکس های رنگی کمیابی که تد دیربرگ، عکاس جنگ از جنگ جهانی دوم گرفته است.


نظر دهید
مطالب مرتبط