تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5643
19:25  1397/12/07  

انتخابات در نیجریه‎

انتخاباتانتخابات

انتخابات ریاست جمهوری در نیجریه برگزار شد. رقابت اصلی در این انتخابات میان محمد بوهاری، رئیس جمهور فعلی و آتیکو ابوبکر، معاون سابق رئیس جمهور بود.


نظر دهید
مطالب مرتبط