تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5647
17:01  1397/12/12  

ماسک ها‎

ماسکماسک

انسان ها در جوامع مختلف به دلایل گوناگون ماسک به صورت می زنند. گاهی برای تفریح و سرگرمی، گاهی برای حفاظت از خود و گاهی نیز برای رساندن یک پیام خاص.

نظر دهید
مطالب مرتبط