تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5650
17:13  1397/12/12  

اعتراضات شهروندان الجزایر

اعتراضاتاعتراضات

هزاران نفر از مردم الجزایر در اعتراض به نامزدی مجدد «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری کنونی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار پیاپی، تظاهرات برگزار کردند.

این اعتراضات به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری کشیده شد.

نظر دهید
مطالب مرتبط