تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5651
17:17  1397/12/12  

عکس های منتخب 12 اسفند 97

عکسعکس

در این گزارش نگاهی داریم به عکس های منتخب امروز که از نقاط مختلف جهان گرفته شده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط