تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5657
14:19  1397/12/14  

مسابقات اسکی نوردیک در اتریش‎

مسابقاتمسابقات

مسابقات اسکی نوردیک قهرمانی جهان در اتریش برگزار شد. این رقابت ها هر ۲ سال یکبار برگزار می شود.


نظر دهید
مطالب مرتبط