تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
5664
19:42  1397/12/16  

مادران داغ دیده کشمیر‎

مادرانمادران

در حالی که درگیری ها در منطقه کشمیر ادامه دارد، هر روز به تعداد مادران داغ دیده این سرزمین اضافه می شود.


نظر دهید
مطالب مرتبط