تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6632
20:13  1397/12/21  

تنها امید خانواده‎

تنهاتنها

خانواده بی خانمان هندی، هر روز با هزار امید و آرزو پسر بچه ۷ ساله شان را به مدرسه می فرستند تا شاید روزی او بتواند زندگی شان را از فقر و فلاکت نجات دهد.


نظر دهید
مطالب مرتبط