تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6633
20:16  1397/12/18  

پنجاهمین سالروز پرواز هواپیمای کنکورد‎

پنجاهمینپنجاهمین

پنجاه سال پیش در چنین روزهایی پرواز هواپیمای کنکورد، که اولین هواپیمای مسافربری سوپرسونیک مسافربری جهان بود آغاز شد. این نوع هواپیماها در سال ۲۰۰۳ از چرخه هوانوردی بین المللی خارج شدند.


نظر دهید
مطالب مرتبط