تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6634
22:54  1397/12/21  

رفتن به مدرسه در کنیا‎

رفتنرفتن

کودکان قبیله ماسایی در کنیا هر روز با طی مسافتی طولانی راهی کلاس درس می شوند.


نظر دهید
مطالب مرتبط