تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6635
22:58  1397/12/21  

ادامه سرکوب تظاهرکنندگان فرانسوی‎

ادامهادامه

سرکوب تظاهرکنندگان فرانسوی توسط پلیس فرانسه در شهرهای مختلف این کشور برای هفدهمین هفته متوالی ادامه یافت.


نظر دهید
مطالب مرتبط