تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6643
20:42  1397/12/23  

فروریختن ساختمان مدرسه در نیجریه‎

فروریختنفروریختن

به دنبال فروریختن ساختمان یک مدرسه در نیجریه حدود ۱۰۰ نفر در زیر آوار محبوس شده اند. تاکنون دست کم ۸ تن کشته شده اند.
نظر دهید
مطالب مرتبط