تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6644
20:45  1397/12/23  

طوفان بمب در آمریکا‎

طوفانطوفان

طوفان موسمی بمب مناطق مرکزی امریکا را درنوردید.


نظر دهید
مطالب مرتبط