تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
6645
17:19  1397/12/24  

اتیوپی در شوک سقوط هواپیمای مسافربری‎

اتیوپیاتیوپی

خانواده های اتیوپیایی در غم از دست دادن عزیزانشان در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی عزادارند.


نظر دهید
مطالب مرتبط