تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
716
  
یک بام و دو هوای بی بی سی در آستانه انتخابات
   

در حال بارگزاری...

یک بام و دو هوای بی بی سی در آستانه انتخابات

09:13  1394/11/14  

اگرچه بیشتر کارمندان بی بی سی به جریانهای به اصطلاح " اصلاح طلب" وابسته هستند، اما انگار باتثبیت مدیر جدید بی بی سی رویکرد این شبکه برای مقابله با حکومت ایران تغییر کرده. تمرکز برقهر وبراندازی بجای حمایت از " اصلاح طلبان تندرو و میانه رو" در ایران.

نظر دهید