تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
7632
18:08  1397/12/28  

جشنواره هولی در هند

جشنوارهجشنواره

جشنواره آیینی هولی، یا جشن رنگ ها همزمان با آغاز فصل بهار در اوتارپرادش هند برگزار شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط