تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
7634
18:15  1397/12/28  

تیراندازی در هلند‎

تیراندازیتیراندازی

در تیراندازی تروریستی در شهر اوترخت هلند ۳ نفر کشته و ۹ تن زخمی شدند.

نظر دهید
مطالب مرتبط