تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
7635
18:18  1397/12/28  

تصاویر منتخب حیات وحش هفته

تصاویرتصاویر

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب دنیای حیات وحش که طی هفته گذشته گرفته شده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط