تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
7637
  
برخورد شاه با "قاضی محمد" درسی برای رضا پهلوی
   

در حال بارگزاری...

برخورد شاه با "قاضی محمد" درسی برای رضا پهلوی

12:18  1398/01/07  

رضا پهلوی در حالی به نشست و برخواست با تجزیه طلبان می پردازد که پدرش محمدرضا به شدت با آنان برخورد می کرد.

شاهزاده رضا پهلوی در حالی این روزها با گروه ها و افراد تجزیه طلب دیدار و گفتگو می کند که پدرش در زمان سلطنت به شدت با تجزیه طلبان مخالف بود و به مبارزه با آنان می پرداخت. یکی از این افراد "قاضی محمد" بود که در غرب کشور اعلام استقلال کرد اما محمدرضا شاه به وسیله ی گارد شاهنشاهی به مهاباد حمله و آن را تصرف و قاضی محمد را بعنوان رهبر تجزیه طلبان در یکی از میادین همان شهر اعدام کرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط