تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
7639
  
برخورد دوگانه فخرآور با سیل ایران و آمریکا
   

در حال بارگزاری...

برخورد دوگانه فخرآور با سیل ایران و آمریکا

09:11  1398/01/29  

اگر سیل در آمریکا باشد با وجود تمامی خسارت ها باید با آن کنار آمد، اما اگر در ایران باشد موضوع فرق می کند چون اینجا باید به هر طریقی نسبت به دولت و حکومت معترض بود، حال می خواهد بهانه سیل و یا زلزله باشد.

نظر دهید
مطالب مرتبط