تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
817
  
اعتراض یک ببینده به بایکوت 22 بهمن توسط صدای آمریکا
   

در حال بارگزاری...

اعتراض یک ببینده به بایکوت 22 بهمن توسط صدای آمریکا

16:25  1394/11/25  

بی توجهی برنامه روی خط شبکه صدای آمریکا نسبت به حضور میلیونی مردم ایران در تظاهرات 22 بهمن امسال هم اعتراض مخاطبان این شبکه دولتی آمریکا را در بر داشت


نظر دهید