تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
8645
  
تنزل شورای راهبری به شورای شهرام و رفقا
   

در حال بارگزاری...

تنزل شورای راهبری به شورای شهرام و رفقا

15:56  1398/02/12  

پس از فرشگرد ، ایرانیاران ، کنگره ملی ایرانیان و شورای گذار حسن شریعتمداری، شهرام همایون نیز اقدام به برگزاری انتخاباتی برای تشکیل شورای راهبری ایران کرده است. ابتدا قرار بود 15 نفر نهایی این انتخابات اعضای شورای راهبری باشند اما در اتفاقی عجیب وی با تصمیم شخصی 12 نفر از رهبران جریان های سیاسی که احتمالا اعضای شرکت کننده در پنل سیاسی تلویزیون کانال یک و از دوستان او هستند را نیز به 15 نفر نهایی شورا اضافه نمود!

نظر دهید
مطالب مرتبط