تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
8647
  
فرشگرد؛ از رویای میدان میلیونی تا انصراف یکی یکی اعضا
   

در حال بارگزاری...

فرشگرد؛ از رویای میدان میلیونی تا انصراف یکی یکی اعضا

15:13  1398/02/21  

فرشگرد گروهی که مدعی بود قدرتشان در بیشماری شان است، روزهای پرتنشی را در این ایام تجربه می کند. اعضای این گروه که عمرش به کمتر از هشت ماه می رسد یکی پس از دیگری از این گروه جدا می شوند.

نظر دهید
مطالب مرتبط